[Tips] Tạo công cụ tìm kiếm Google trong Forumotion

  Bài viết hay nhất1
Hiện nay công cụ tìm kiếm Google khá được ưa chuộng, có khả năng vượt qua khỏi Bing
Vì thế nên mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra 1thanh công cụ tìm kiếm của Google trong FM.

Đầu tiên, các bạn vào trang Tạo Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh của Google tại https://www.google.com/cse/
Các bạn sẽ thấy 1 nút có ghi: Tạo công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, hãy nhấn vào nó.

Tùy chỉnh theo mẫu sau:

Sau đó các bạn sẽ được báo thành công, hãy nhấn vào nhận mã


Copy và Pates nó vào nơi bạn muốn.

Các bạn có thể tùy chỉnh giao diện bằng cách nhấn vào Giao Diện ở menu bên trái.

2 kiểu giao diện thường được dùng nhất là "Xếp Chồng""Chiều rộng đầy đủ"

K. - DEVs
  Bài viết hay nhất2
Thường thường thì mình chèn vào đây vậy?
  Bài viết hay nhất3
Bạn có thể chèn dưới banner, trên last, hoặc chèn vào 1 trang HTML cũng đc
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum