[Thảo luận] Hiện avatar ở Index_box & Tuỳ chỉnh templates trên phpbb3 và Invision

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
tuyệt vời ông mặt trời . Ko có avatar chủ topic nhỉ
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
Giờ xem kỹ lại thì thấy nó khá lag =)) vì hiện nguyên ảnh luôn . Người ta dùng thì nén ảnh về size 50px
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum