[Quán bar] các bạn sẽ nghiện MV này

  Bài viết hay nhất1

  Bài viết hay nhất2
Nghiện sao nổi. Nghe nhiều chắc điếc quá :v :v
  Bài viết hay nhất3
Dở hơn cả dở -_-
Nếu không phải con cháu mình thì... chỉ có những tên ấu dâm như hắn mới giải thích nổi 3:)
  Bài viết hay nhất4
:v hài ko thể tả
  Bài viết hay nhất5
@Zzbaivong wrote:Dở hơn cả dở -_-
Nếu không phải con cháu mình thì... chỉ có những tên ấu dâm như hắn mới giải thích nổi 3:)
nghiện vì cái độ dễ thương của bọn nhỏ mà @@ :o
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum