[Userscript] Download nhạc 320kbps từ mp3 zing

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Userscript này sẽ cho phép bạn download file nhạc chất lượng cao từ mp3 zing, bao gồm các bài hát thu phí.

DemoDownload bài hát

Kiểm tra chất lượng:


Kiểm tra chất lượng

Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/18043-download-nh%E1%BA%A1c-mp3-zing-320kbps
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/Download_nh%E1%BA%A1c_mp3_zing_320kbps
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/zingMp3_downloader/zingMp3_downloader.user.js

Sau khi cài đặt, nhấp vào các liên kết bên dưới để kiểm tra:

  1. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Chua-Tung-Biet-Ho-Quang-Hieu/ZW6Z0UID.html
  2. http://mp3.zing.vn/album/Em-Chua-Tung-Biet-Ho-Quang-Hieu/ZWZA8997.html
  3. http://mp3.zing.vn/nghe-si/Ho-Quang-Hieu/bai-hat
  4. http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=b%C3%A0i+h%C3%A1t

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name         Download nhạc mp3 zing 320kbps
// @namespace    baivong.download.mp3zing
// @description  Download nhạc nhất lượng cao 320kbps tại mp3.zing.vn
// @version      5.1.0
// @icon         http://i.imgur.com/PnF4UN2.png
// @author       Zzbaivong
// @license      MIT
// @match        http://mp3.zing.vn/bai-hat/*
// @match        http://mp3.zing.vn/album/*
// @match        http://mp3.zing.vn/playlist/*
// @match        http://mp3.zing.vn/nghe-si/*
// @match        http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=*
// @match        http://mp3.zing.vn/bang-xep-hang/*
// @match        https://linksvip.net/*
// @require      https://greasyfork.org/scripts/5392-waitforkeyelements/code/WaitForKeyElements.js
// @noframes
// @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at       document-idle
// @grant        none
// ==/UserScript==

/* global waitForKeyElements */
(function ($, window, document) {
    'use strict';

    function addStyle(css) {
        var head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0],
            style = document.createElement('style');

        style.type = 'text/css';
        style.appendChild(document.createTextNode(css));
        head.appendChild(style);
    }

    function linksVip(songId) {
        window.open('https://linksvip.net/?link=http://mp3.zing.vn/bai-hat/-/' + songId + '.html', 'mp3Zing320Helper_' + songId, 'height=10,width=10,left=0,top=99999,titlebar=no,toolbar=no,status=no,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,location=no');
    }

    function postMessage(type) {
        var message = {
            id: window.name.split('_')[1],
            class: type
        };
        opener.postMessage(message, 'http://mp3.zing.vn');

        window.close();
    }

    function onMessage(e) {
        if (e.origin !== 'https://linksvip.net') return;

        $('.bv-download[data-id="' + e.data.id + '"]').removeClass('bv-waiting').addClass('bv-' + e.data.class);
    }

    if (location.host === 'mp3.zing.vn') {

        window.addEventListener('message', onMessage, true);

        addStyle('.bv-icon{background-image:url(http://static.mp3.zdn.vn/skins/zmp3-v4.1/images/icon.png)!important;background-repeat:no-repeat!important;background-position:-25px -2459px!important;}.bv-download{background-color:#721799!important;border-color:#721799!important;}.bv-download span{color:#fff!important;margin-left:8px!important;}.bv-disable,.bv-download:hover{background-color:#2c3e50!important;border-color:#2c3e50!important;}.bv-text{background-image:none!important;color:#fff!important;text-align:center!important;font-size:smaller!important;line-height:25px!important;}.bv-waiting{cursor:wait!important;background-color:#2980b9!important;border-color:#2980b9!important;}.bv-complete,.bv-complete:hover{background-color:#27ae60!important;border-color:#27ae60!important;}.bv-error,.bv-error:hover{background-color:#c0392b!important;border-color:#c0392b!important;}.bv-disable{cursor:not-allowed!important;opacity:0.4!important;}');

        if (location.pathname.indexOf('/bai-hat/') === 0) {
            var $btn = $('<a>', {
                    'class': 'button-style-1 pull-left bv-download',
                    href: '#download',
                    'data-id': location.pathname.match(/\/(\w+)\.html/)[1],
                    html: '<i class="zicon icon-dl"></i>'
                }),
                $txt = $('<span>', {
                    text: 'Tải nhạc 320kbps'
                });

            $('#tabService').replaceWith($btn.append($txt));
        } else {
            $('.fn-dlsong').replaceWith(function () {
                var songId = $(this).data('item').slice(5);

                return '<a title="Tải nhạc 320kbps" class="bv-download bv-icon" href="#download" data-id="' + songId + '"></a>';
            });
        }

        $('.bv-download').on('click', function (e) {
            e.preventDefault();
            var $this = $(this);

            $this.removeClass('bv-waiting bv-complete bv-error').addClass('bv-waiting');
            linksVip($(this).data('id'));
        });

    } else {

        if (window.name.indexOf('mp3Zing320') !== 0) return;

        waitForKeyElements('#option_result .fa-cloud-download', function () {
            var $link = $('#option_result a:contains(320 Kbps)');

            if ($link.length) {
                $link = $link.attr('href');
                $link = $link.split('/thankyou/')[1];
                $link = atob($link);

                window.location.assign($link);
                window.setTimeout(function () {
                    postMessage('complete');
                }, 1000);
            } else {
                postMessage('error');
            }
        });

    }

})(jQuery, window, document);

Hướng dẫn


Hiện nay Zing Mp3 đã chặn quyền sử dụng API nên việc tải nhạc được chuyển hướng qua Linksvip. Vì thế bạn sẽ thấy xuất hiện popup nhỏ ở góc trái. Bạn không cần quan tâm đến nó, khi lấy được liên kết tải, nó sẽ tự đóng lại.

Một số lỗi đã biết nhưng chưa có cách khắc phục:

  • Bản nhạc cũ, chất lượng thấp, không có 320kbps.
  • Trình duyệt chặn popup.
  • Server Linksvip lỗi (nhấn nút tải lại).


Một số trang cho phép tải nhạc chất lượng cao khác.

Tags: #userscript #zing-mp3 #download #music
  Bài viết hay nhất26
anh vong ơi, anh có thể phát triển nó lên down nhạc Lossless được ko, em thích nhạc EDM lém nhưng phải nghe chất lượng cao mới thích cơ, anh cố gắng phát triển nhé

Anh thích nghe nhạc lém hả bác vong?
  Bài viết hay nhất27
Không lên được nhé bạn. MP3Zing nó up lên tối đa thế nào thì mình chỉ lách luật kéo xuống được thế này thôi, không hơn không kém được đâu. Lossless thì chắc bạn dân hạng sang rồi, mình dân siđa nên chỉ nghe 320 thôi :\
  Bài viết hay nhất28
Giờ cái này hết tác dụng ròi T_T
  Bài viết hay nhất29
Cái này xài co Zing bản cũ bạn nhé. Sử dụng bản mới đây: https://openuserjs.org/install/baivong/Download_nh%E1%BA%A1c_mp3_zing_320kbps.user.js
  Bài viết hay nhất30
Cập nhật: Sửa lỗi không tải được nhạc sau khi Zing mp3 nâng cấp phiên bản 4.
  Bài viết hay nhất31
Cập nhật v5.1.0: Tải trung gian qua Linksvip do Zing Mp3 đã chặn quyền truy cập API tải nhạc.
You cannot reply to topics in this forum