[Thùng rác] Input submit không cho click

  Bài viết hay nhất1
Thẻ Input tròn thì có readonly="readonly" với input điền chữ thì disabled="disabled" . vậy input chọn thì dùng gì
You cannot reply to topics in this forum