[jQ plugin] GoogleURLShortener - Rút gọn liên kết sử dụng Google URL Shortener API

  Bài viết hay nhất1
jQ plugin: GoogleURLShortener Ver 0.1
Tác giả: Zzbaivong


Chức năng: Rút gọn hoặc Kiểm tra liên kết sử dụng Google URL Shortener API


Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/GoogleURLShortener

Code:
<!-- Thư viện jQuery 1.2.0+ -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<!-- replaceText plugin -->
<script type="text/javascript" src="./googleurlshortener.min.js"></script>


Cách dùng:

Code:
$.GoogleURLShortener({
   key: null,
   mode: "auto",
   url: null,
   success: function (url, response) {},
   error: function (message, response) {}
});
Trong đó:
 • key: API key - khóa này không bắt buộc - dùng để quản lý ứng dụng.
 • mode: Chuyển đổi chế độ sử dụng long|short|auto
  • long: Tạo URL rút gọn
  • short: Lấy URL gốc
  • auto: Tự động chọn chế độ theo URL nhập vào

 • url: URL sẽ được rút gọn hoặc kiểm tra, nhập tương ứng với thông số mode.
 • success: Xử lý khi hoàn thành
 • error: Xử lý nếu xảy ra lỗi


Hướng dẫn đăng ký API key:
Lưu ý: Trong GoogleURLShortener, API key không phải là khóa bắt buộc, bạn có thể sử dụng plugin mà không cần nó. Tuy nhiên nếu bạn muốn giới hạn tên miền cho ứng dụng, bạn sẽ phải điền thông số này.

Đăng ký tại: https://console.developers.google.com


Tạo một Project nếu chưa có


Kích hoạt URL Shortener API


Đăng ký API key và giới hạn tên miền sử dụng


Ví dụ cách sử dụng với thông số cơ bản

HTML
Code:
<form action="javascript:;">
   <input type="url" value="" placeholder="Nhập URL vào đây" required />
   <p style="color:red">Kết quả</p>
   <button>Click</button>
</form>
Javascript
Code:
$("button").click(function () {
   $.GoogleURLShortener({
      url: $("input").val(),
      success: function (url, response) {
         $("p").text(url);
      },
      error: function (message, response) {
         $("p").text(message);
      }
   });
});

http://jsfiddle.net/baivong/LZyr9/embedded/result%2Ccss%2Chtml%2Cjs/


Zzbaivong
  Bài viết hay nhất2
Like cái một luôn \(>w<)/

Ngoài lề xíu: nút vote hỏng rồi huynh
  Bài viết hay nhất3
Sài tốt mà :v
  Bài viết hay nhất4
Mình đăng kí xong rồi nhưng bác cho hỏi làm sao để tạo 1 button và chèn vào OldEditor thế..Tks
  Bài viết hay nhất5
Tưởng ko ai sài OldEditor chứ :P
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum