[Đóng góp] nút lên đầu trang

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
Đã sửa lại 1 chút để tránh xung đột.
Cách viết plugin có 1 số hạn chế nhưng vẫn sài tốt.

@Gang: Nếu có thể thì bổ sung đầy đủ, chính xác nguồn, nếu không thì ghi sưu tầm.

Lưu ý: Một số mod lỗi hoặc làm chậm đáng kể diễn đàn sẽ không được đăng, trình bày cẩu thả cũng bị xóa.
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum