[Code] Khung thông tin kèm đăng ký liên kết nhanh

  Bài viết hay nhất1
Cái này là cái đầu tiên méo làm mà đụng đến gửi bài từ xa đó
Cảm ơn huynh Vống về sự trợ giúp đắc lực

Demo: http://fcatest6.forumvi.com
Click vào

Chèn vào cuối Index Body
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><div class="formnhanhlk">
 <div class="tatnodine"></div>
 <form id="zzz" action="/post" class="frm-form" method="post" name="post" enctype="multipart/form-data">
   <div class="main-content frm">
           <input id="maudown" style="display:none" type="text" name="subject" value="Đăng ký liên kết forum" maxlength="255" title="The length of the title for this topic must be ranging between 10 and 255 characters" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" />
           <script type="text/javascript">
             //<![CDATA[
             input = document.getElementsByName('subject');//]]>
           </script>
     <!-- Edit Textarea -->
         <textarea id="text_editor_textarea" name="message" style="width:0;height:0;opacity:0"></textarea>
     <div id="text_editor_input">
                           <span style="width:100px;float:left">Tên Forum </span><input type="text" id="tenforum" required /><br/>
                           <span style="width:100px;float:left">Link Logo </span><input type="url" id="logoforum" required /><br/>
                           <span style="width:100px;float:left">Link Forum </span><input type="url" id="linkforum" required /><br/>
     <span style="width:100px;float:left">Giới thiệu </span><input type="text" id="gioithieuforum" required />
 </div>
     <!-- Edit Textarea -->
         <input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
         <input type="hidden" name="f" value="7" />
         <input type="hidden" name="lt" value="0" />
         <input id="submit" type="submit" name="post" value="Gửi đơn" tabindex="6" accesskey="s" />
   </div>    
 </form>
</div><!-- END switch_user_logged_in -->

<script>
  $("#submit").click(function () {
    $("#text_editor_textarea").html("Tên forum: " + $("#tenforum").val() + "\nLogo forum: " + $("#logoforum").val() + "\nĐịa chỉ: " + $("#linkforum").val() + "\nGiới thiệu: " + $("#gioithieuforum").val())
});
  $('.lienketne').click(function(){$('.formnhanhlk').fadeIn(250)});
  $('.tatnodine').click(function(){$('.formnhanhlk').fadeOut(250)});
</script>
<style>.lienketne{cursor:pointer}</style>

Thay 7 trong
Code:
<input type="hidden" name="f" value="7" />
bằng id box

Chèn vào cuối Overall Header:
Code:
<div class="eltleft"></div>
<div class="eltright"></div>
<div id="inforib">
  <center>Thời gian trên Ribbons
    <div style="padding:5px;width: 120px; height: 40px; position: relative; margin: 0px auto;">
      <div style="background: url('http://illiweb.com/fa/empty.gif') repeat scroll 0% 0% transparent; width: 100%; height: 100%; position: absolute; z-index: 999; top: 0px; left: 0px;"></div>
      <iframe scrolling="no" frameborder="0" style="overflow:hidden;border:0;margin:0;padding:0;width:120px;height:40px;" src="http://www.clocklink.com/html5embed.php?clock=004&timezone=VietNam_HoChiMinhCity&color=black&size=120"></iframe>
    </div>
  </center>
  <div class="thongtinabout">
    Đây là forum về cái gì đó mà forum này nó nói về có tên là cái gì đó hoặc cái gì đó đó nói chung cái đó là cái đó không nhất thiết phải biết cái đó có phải đó không nhưng nói chung đó là cái đó :v
  </div>
  <div class="lienketforum">
    <table border="0"><tr><td>
    <div class="lienketne">Liên kết forum</div>
      </td><td>
    <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="4" scrolldelay="30"  width="100%"  truespeed>
     <a href="/"><img src="http://r23.imgfast.net/users/2816/60/53/08/avatars/1-35.png" height="100px" width="100px"/></a>
    </marquee>
      </td></tr></table>
  </div>
</div>
<div class="opacityabout"><div class="inforib"></div></div>

Chèn vào chỗ nào thích trong Head:
Code:
<div class="inforib"><a><img src="http://png-2.findicons.com/files/icons/2229/social_media_mini/32/imeem.png"/></a></div>

Chèn cuối Foot End
Code:

<script>$('.inforib').click(function(){
  $('.eltleft, .eltright').toggleClass('elttrans');
  $('#inforib').toggleClass('inforib2');
  $('.opacityabout').toggleClass('opacitymore');
  });</script>
Chèn vào Css:
Code:
/* About */
#inforib {transition:all 0.5s ease;-webkit-transform: rotateX(-90deg);transform: rotateX(270deg);visibility:hidden;position: fixed;width: 500px;height: 300px;top: calc(50% - 170px);left: calc(50% - 270px);background: #fff;box-shadow: 0px 5px 10px -5px #3faadd, 0px 10px 10px -10px #3faadd, 0px -5px 10px -5px #3faadd, 0px -10px 10px -10px #3faadd;z-index: 990;padding: 10px;}
.eltleft, .eltright {transition-delay: 0.5s!important;transition:all 0.5s ease;width:0px;z-index:889;position: fixed;height: 6px;background: #FFFFFF;right: 0;box-shadow: 0px 0px 10px #3faadd;top: calc(50% - 14px);}
.eltleft {left:0} .elttrans {width:50%;transition-delay: 0s!important;} .inforib2 {transition-delay: 0.5s!important;-webkit-transform: rotateX(0deg)!important;transform: rotateX(0deg)!important;visibility: visible!important;}
.opacityabout {z-index:888;transition:all 0.5s ease;opacity:0;visibility:hidden;transition-delay:1s;top:0;left:0;background:rgba(0,0,0,.8);width:100%;height:100%;position:fixed}
.opacitymore {transition-delay:0s;opacity:1;visibility:visible}
.opacityabout .inforib {width: 48px;height: 48px;right: 10px;top: 10px;position: absolute;background: url(http://www.arnaudsylvain.fr/wp-content/plugins/itro-popup/images/close-icon-white.png);background-size: 48px}
#inforib > div.thongtinabout {background: rgba(95, 158, 160, .6);padding: 10px;width: 80%;margin: 0 auto;overflow: scroll;overflow-x: hidden!important;height: 100px;color: #fff;font-weight: bold;}
#inforib > div.lienketforum > table {width: 84%;margin-top: 10px!important;margin: 0 auto;padding: 5px;border: 2px dashed #d7d7d7;}
#inforib > div.lienketforum > table img {width: 75px;height: 75px;}
#inforib > div.lienketforum > table > tbody > tr > td:nth-child(1) {background: cadetblue;color: #fff;font-weight: bold;text-align: center;width: 75px;}
div.formnhanhlk {display:none;position: fixed;z-index: 999;top: calc(50% - 75px);left: calc(50% - 161px);padding: 10px;background: cadetblue;box-shadow: 0px 0px 20px #000;}
.formnhanhlk #submit {cursor:pointer;outline:none!important;float: left;margin-top: 20px;padding: 5px 10px;background: rgb(53, 120, 122);border: 0;color: #fff;font-weight: bold;margin-left: calc(50% - 30px);}
.formnhanhlk #submit:active {box-shadow: 0px 0px 10px -3px #000 inset!important;}
.formnhanhlk #submit:hover {box-shadow: 0px 0px 10px -4px #000 inset;}
.formnhanhlk form {padding: 10px;}
#text_editor_input span, #text_editor_input input {margin-top: 5px;}
#main-content > div.formnhanhlk > form > .main-content {background: #fff;border: 0;}

Khi click vào ô Liên kết forum thì sẽ hiện khung đăng ký, nhưng chỉ hiện khi ở Index

Hết zồi :v
  Bài viết hay nhất2
Chủ thớt cho đăng kí thành viên ở forum đi
  Bài viết hay nhất3
có thể làm thêm cái khi nhấn fím esc trên bàn phím thì nó sẽ mất đi như click vào dấu X được không (chỉ khi nó đang mở thì mới nhấn esc đc - còn nếu nó chưa đc mở thì sẽ k nhấn đc esc - tránh tình trạng nhấn esc thì nó tự hiện ra luôn @@
  Bài viết hay nhất4
Hình như là được đó, để méo tìm thử xem có js nào khi nhấn esc thì nó tắt không :v
hieugia: tránh tình trạng liên tiếp xuất hiện bài mới test liên kết và shop auto, méo không mở nữa
  Bài viết hay nhất5
bạn ơi mình muốn làm 2 nút ấn như này thì code phải như nào ??? 2 nút ấn hiển thị info khác nhau ấy
  Bài viết hay nhất6
@toiyeuem wrote:bạn ơi mình muốn làm 2 nút ấn như này thì code phải như nào ??? 2 nút ấn hiển thị info khác nhau ấy
Không hiểu -_-
  Bài viết hay nhất7
@NCat wrote:
@toiyeuem wrote:bạn ơi mình muốn làm 2 nút ấn như này thì code phải như nào ??? 2 nút ấn hiển thị info khác nhau ấy
Không hiểu -_-

tức là mình muốn làm 2 cái khung như này
2 nút ấn
bấm mỗi nút ra thông tin khác nhau ý
  Bài viết hay nhất8
Thì tạo thêm một khung mới với html y chang vậy, jquery cũng y chang vậy. Đổi class với id trong đó là ok
  Bài viết hay nhất9
@NCat wrote:Thì tạo thêm một khung mới với html y chang vậy, jquery cũng y chang vậy. Đổi class với id trong đó là ok
đổi id vs class rồi đổi thêm 1 id vs class vừa đổi vào css nữa, cực hình chứ chả chơi
  Bài viết hay nhất10
@anhoang_qn wrote:
@NCat wrote:Thì tạo thêm một khung mới với html y chang vậy, jquery cũng y chang vậy. Đổi class với id trong đó là ok
đổi id vs class rồi đổi thêm 1 id vs class vừa đổi vào css nữa, cực hình chứ chả chơi

Dùng notepad replace có gì khó đâu mà cực hình :D
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum