[Quán bar] Làm Sao Đưa Bài Viết Lên Google Đây

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
ý bạn là hỏi và cần trợ giúp - hay chỉ muốn chém gió cho vui
nếu là cần câu trả lời thì sai box rồi nhé
còn chém gió cho vui thì cái này cũng dễ - máy bạn hỏng màng hình rồi nhé - thay màng hình khác là bài viết lên được google ngay =))
  Bài viết hay nhất3
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=en&continue=/addurl&pli=1
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum