[Đóng góp] Rút gọn box trong Topic_list_box

  Bài viết hay nhất1
Demo:
Demo Online: http://fcatest6.forumvi.com/f1-forum

Một số forum thường để nhiều box con trong một box bự, thành ra khi mở box bự để xem các bài cũ thì mấy box con trong đó nó lấn át hết rồi :v
Thế nên méo làm cái này để rút gọn những khung box có chiều dài hơn 200px, tiết kiệm thời gian "kéo scroll" để nẻ mấy cái box ra :v
Có một lỗi nhỏ là khi dùng nút tắt box thì cái khung này nó vẫn hiện (Ơ cái *beep*)

Chèn vào cuối Topic_list_box

Code:
<script>
            if ($('#sortfmvi').height()>199){
            $('#sortfmvi').after('<div class="showmore">Click để xem thêm/ ẩn đi</div>');
            $('.showmore').click(function(){$('#sortfmvi').toggleClass('hideforfun')});
            $('.showmore').attr('style','');
            $('#sortfmvi').addClass('hideforfun')
            }
            else {
            $('.showmore').attr('style','display:none');
            $('#sortfmvi').removeClass('hideforfun')
            }
          </script>
         
          <style>
          .hideforfun {max-height:200px;overflow:hidden}
          div.showmore {cursor:pointer;background: #F7DCC5;color: #C4884E;font-weight: bold;padding: 5px 10px;text-align: center;}
          .pun tbody.statused span.status {float:left;position:relative}
          </style>

Xong ~ :v ~
  Bài viết hay nhất2
Hơi bị lạm dụng code đấy, ai lại đi ẩn topic_list_box chứ @@
  Bài viết hay nhất3
@Zzbaivong wrote:Hơi bị lạm dụng code đấy, ai lại đi ẩn topic_list_box chứ @@

Tại nếu nhiều box con quá thì nó kéo dài thườn thượt xuống khó chịu chết được :v
  Bài viết hay nhất4
Chắc chỉ mỗi Méo, nếu chuyên mục nào mà nhiều đến mức đấy thì phải xem lại cách phân chia của admin ^_^
  Bài viết hay nhất5
Một số box về game hay về phim, âm nhạc mà theo từng thể loại chẳng hạn :v
Ví dậu: http://mfworld.forumvi.com/f37-forum
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum