[Quán bar] Làm nổi lẩu cho ấm người :D

  Bài viết hay nhất1
show vài hình ảnh giải trí của mình :D  Bài viết hay nhất2
nồi lẫu sao có LOL nữa vậy bác - ơ mà con bé ở pic 2 há miệng làm mình nghĩ bậy - ôi! mình thật bậy bạ quá đi :fb162:
  Bài viết hay nhất3
Đồi thông mà sương trắng thế này nhớ lại lúc còn bé, tiếc là người ta làm thủy điện nên chắt hết thông rồi :'(
@anhoang_qn: Khoe gấu trá hình đấy ^_^
  Bài viết hay nhất4
@Zzbaivong wrote:Đồi thông mà sương trắng thế này nhớ lại lúc còn bé, tiếc là người ta làm thủy điện nên chắt hết thông rồi :'(
@anhoang_qn: Khoe gấu trá hình đấy ^_^
chuẩn đấy bác :D
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum