[Hỏi đáp] Chỉnh sửa kích thước font chữ toàn forum

  Bài viết hay nhất1
Hỏi: Mình muốn tăng kích thước font chữ to lên một tí cho toàn forum !
Hướng dẫn mình chút nhé ! :)

Đáp: http://devs.forumvi.com/t271-hoi-dap-chinh-sua-kich-thuoc-font-chu-toan-forum?showpost=p1647
  Bài viết hay nhất2
thêm vào css
Code:
body{font-size: 14px;}
thay 14px thành cở mà bạn cần :)
  Bài viết hay nhất3
ACP >> Display >> Colors >> Font size 1

[Hỏi đáp] Chỉnh sửa kích thước font chữ toàn forum 3OHbic3
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum