[SCEditor] Tùy biến toolbar và thêm các BBcode ẩn

  Bài viết hay nhất1
SCEditor đang sử dụng đã được forumotion tùy biến, bổ sung một số BBcode riêng như dailymotion, scroll, rand...
Bên cạnh đó, forumotion cũng lược bỏ một số tính năng và BBcode như emal, print, maximize
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xắp xếp lại toolbar theo ý thích, và bổ sung các tính năng, BBcode ẩn.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Toolbar đã tùy biến

Hướng dẫn

ACP >> Display >> Templates >> Post & Private Messages >> posting_body
Tìm:
Code:
{SCEDITOR}
Thêm vào bên dưới:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(function () {
   $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").destroy();
   try {
      FA.SCEditor = {
         sourceMode: bSourceMode
      };
      $("#text_editor_textarea").sceditor({
         locale: locale,
         width: ($.sceditor.ie <= 9) ? '' : '100%',
         height: height,
         plugins: plugin,
         toolbar: 'TOOLBAR',
         style: cssFile,
         rtl: isRtl,
         emoticonsEnabled: emoticonsEnabled,
         emoticonsCompat: true,
         emoticonsRoot: "",
         emoticons: {
            dropdown: smileys
         },
         emoticonsURL: iframeSrc
      });
      var editor = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance");
      editor.toggleSourceMode();
      editor.sourceMode(FA.SCEditor.sourceMode);
      if (FA.SCEditor.sourceMode) $("a.sceditor-button-source").addClass("hover");
      if (plugin === 'bbcode') {
         FA_SCEditor.functions.showHideToolbarElements();
         if (!bSourceMode && editor.getSourceEditorValue().length) editor.setWysiwygEditorValue(editor.getSourceEditorValue() + '<br />')
      }
   } catch (e) {
      if (typeof (console) != 'undefined') {
         console.error(e)
      }
   }
   try {
      if (typeof (addSmileyPane) != 'undefined') {
         addSmileyPane()
      }
   } catch (e) {
      if (typeof (console) != 'undefined') {
         console.error(e)
      }
   }
});
//]]>
</script>
Tìm vị trí đánh dấu TOOLBAR(dòng 14) trong code trên, thay bằng mã toolbar của bạn, ví dụ:
Code:
bold,italic,underline,strike|left,center,right,justify|bulletlist,orderedlist,horizontalrule|quote,code,faspoiler,fahide,table|servimg,image,email,link,unlink|youtube,dailymotion,flash|size,color,font,removeformat|date,time,pastetext,cut,copy,paste|more|subscript,superscript,fascroll,faupdown,fawow,farand|print,maximize,source

Lưu ý:
Trong toolbar được phân thành từng cụm chức năng, trong mỗi cụm chức năng sẽ phân ra từng chức năng riêng biệt
Mỗi cụm sẽ cách nhau bằng dấu gạch đứng |
Mỗi BBcode (hoặc chức năng) được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy ,

Các BBcode và chức năng có thể sử dụng trong forumotion:
bold: Chữ dậm
italic: Chữ nghiêng
underline: Chữ gạch chân
strike: Chữ gạch bỏ
left: Căn trái
center: Căn giữa
right: Căn phải
justify: Căn đều
font: Kiểu chữ
size: Cỡ chữ
color: Màu chữ
removeformat: Xóa định dạng BBcode
cut: Cắt (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
copy: Sao chép (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
paste: Dán (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
pastetext: Dán văn bản
bulletlist: Danh sách không có thứ tự
orderedlist: Danh sách có thứ tự
table: Tạo bảng
code: Khối mã
quote: Khối trích dẫn
horizontalrule: Dấu ngăn cách
image: Hình ảnh
email: Địa chỉ email
link: Liên kết
unlink: Xóa liên kết
youtube: Video Youtube
dailymotion: Video Dailymotion
flash: Flash
more: Ẩn/hiện khối chức năng thứ 8 hoặc có chứa BBcode subscriptsuperscript, nếu không có nó, chúng sẽ bị ẩn.
subscript: Chữ nhỏ dưới
superscript: Chữ nhỏ trên
fascroll: Chữ chạy phải qua trái
faupdown: Chữ chạy dưới lên trên
fawow: Item game WOW (Chỉ hiện ở ngôn ngữ tiếng Pháp)
farand: Số ngẫu nhiên
date: Ngày hiện tại
time: Giờ hiện tại
print: In nội dung đang soạn thảo
maximize: Phóng to cực đại khung soạn thảo
source: Chuyển đổi mã nguồn
emoticon: Biểu tượng cảm xúc.
Nếu bạn dùng chức năng này thì hãy xóa smiley box trong temp postting_body:
Code:
<div id="smiley-box">
   <div id="smileyContainer">
      {L_SMILIES_PREVIEW_NEW}
   </div>
</div>
...và thêm vào CSS:
Code:
div#textarea_content.posting-block {
   width: 98%;
}


Zzbaivong
You cannot reply to topics in this forum