[Quán bar] Giao diện mới khi tạo forum

  Bài viết hay nhất1
vừa buồn buồn đợi hàng bác anhoang_qn về click vào mấy link copyright cuối 4rum thấy đã có giao diện mới :v
[Quán bar] Giao diện mới khi tạo forum WXHxiJ1 (error)
[Quán bar] Giao diện mới khi tạo forum QbpscIt
[Quán bar] Giao diện mới khi tạo forum YNcpzMC

http://www.forumvi.com/vi/punbb (error)
http://www.forumvi.com/create-forum/phpbb3
http://www.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất2
cái đệt, sao có tên ta trong đó nữa :* :v
  Bài viết hay nhất3
Chỉ mong sớm Việt Hóa toàn bộ diễn đàn, mà ngay trên trang chủ họ còn chưa làm được thì xem bộ còn chờ dài dài :'(
  Bài viết hay nhất4
quá đẹp :D rip xem sao :D
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum