mấy năm rồi ko vào

  Bài viết hay nhất1
mấy năm rồi ko vào nhớ ghê
  Bài viết hay nhất2
Chỉ còn lại kỉ niệm...
  Bài viết hay nhất3

@Zzbaivong wrote:Chỉ còn lại kỉ niệm...

7 năm r he anh vong :))
  Bài viết hay nhất4

@Zzbaivong wrote:Chỉ còn lại kỉ niệm...

Lâu lâu tôi vào hóng lão vong thay skin mà sao mãi chưa thấy lão thay vậy :))
  Bài viết hay nhất5

@Thanhkent wrote:
@Zzbaivong wrote:Chỉ còn lại kỉ niệm...

Lâu lâu tôi vào hóng lão vong thay skin mà sao mãi chưa thấy lão thay vậy :))

Skin này còn chưa tính là làm xong đấy
  Bài viết hay nhất6
@Zzbaivong wrote:Skin này còn chưa tính là làm xong đấy

 
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum