[Hỏi đáp] Tạo hình nền cho bài viết khi nội dung bài viết < 50 từ

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em muốn như tiêu đề , tạo hình nền cho bài viết khi nội dung bài viết < 50 từ và hình ảnh đó ngẫu nhiên thay đổi.
XIN CẢM ƠN !
  Bài viết hay nhất2

@trandangduat wrote:Tình hình là em muốn như tiêu đề   , tạo hình nền cho bài viết khi nội dung bài viết < 50 từ và hình ảnh đó ngẫu nhiên thay đổi.
XIN CẢM ƠN !

Đầu tiên đếm ký tự của bài viết cho nó một giá trị nào đó, sau đó dùng if , else để đổi nền bằng cách sử dụng .style.backgroundImage
  Bài viết hay nhất3
Đã làm được =)
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum