Giúp sửa diễn đàn punbb

  Bài viết hay nhất1
Cac bác giúp mình xóa bỏ cái chữ Global announcement&Thông báo & Chú ý [0] với
link http://tuoitrecantho.forumvi.com/f1-forum
  Bài viết hay nhất2
thấy diễn đàn bt` , có bị vấn đề gì đâu ? Giúp sửa diễn đàn punbb 1f612
  Bài viết hay nhất3
Mấy từ đó không xóa được đâu bạn.
Nó giúp ta biết có bao nhiêu topic Chú ý (Thông báo) trong box
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum