Trang lỗi trong chatbox

  Bài viết hay nhất1
Trang lỗi trong chatbox
Có vẻ như có lỗi trong JavaScript
Tôi sử dụng phiên bản v1.0.7
Bạn có thể giúp ở đây
Hình ảnh để xem trước

Spoiler:
https://i.servimg.com/u/f62/19/42/07/18/screen11.png


Tags: #chatbox
  Bài viết hay nhất2
tìm đoạn mã sau trong mẫu index_body
Code:
<iframe src="/chatbox" id="frame_chatbox" scrolling="auto" frameborder="0" height="100%" width="100%" allowfullscreen></iframe>
thay thế bằng mã sau
Code:
<iframe src="/chatbox/index.forum" id="frame_chatbox" scrolling="auto" frameborder="0" height="100%" width="100%" allowfullscreen></iframe>
  Bài viết hay nhất3
Giải pháp là cảm ơn bạn
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum