Lỗi về trình tự bài post trong ngày

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là mỗi lần em đăng bài mới trong 1 topic thì bài mới hiện trước, bài cũ bị đẩy xuống dưới. Em đã vào admincp để luôn hiện bài viết đầu tiên rồi nhưng vẫn bị. Ai có thể giúp em cách khắc phục với ạ ;;-;;

Lỗi về trình tự bài post trong ngày 8SKPpBQ

Và em muốn hiện nút thanks. em đã chọn kích hoạt ở module nhưng nó vẫn không hiện lên.

Mong mọi người giúp đỡ ạ.
  Bài viết hay nhất2
Ý bạn là về vấn đề sắp xếp bài viết?
Nếu vậy bạn vào cấu hình từng chuyên mục, sau đó chọn sắp xếp bài viết trong mỗi chủ đề: Sort the posts of a topic by

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Pics management >> Advanced Mode > Button
Kiểm tra "Thanks" button đã có ảnh cho nút thanks chưa?
Ngoài ra có thể xem hướng dẫn làm hệ thống bỏ phiếu có số đếm, có thể dùng như nút thanks.

Lưu ý không hỏi 2 vấn đề trong cùng bài viết!
  Bài viết hay nhất3
Em đã có ảnh rồi nhưng không hiểu sao nó không chạy nút thanks.

Ảnh đây ạ: https://i.imgur.com/oqDndIU.png
  Bài viết hay nhất4
Bạn nói đã bật nút thanks trong module, có đúng như vậy không?
Modules >> Points and reputation > Reputation
Activate "Thanks" button : Yes

Kiểm tra template viewtopic_body có bị chỉnh sửa hay chưa? nếu đã sửa thì tìm xem còn mã {postrow.displayed.THANK_IMG} hay không?

Lưu ý là nút thanks này chỉ hiện trong chủ đề bạn tạo thôi nhé, và chỉ hiện ở những bài viết của người khác.
  Bài viết hay nhất5
Vâng, em cảm ơn ạ.
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum