Cách bỏ giao diện mobile của forumvi

  Bài viết hay nhất1
Như Tiêu đề có ai biết tắt giao diện mobile của forumvi ko chỉ giáo giúp
  Bài viết hay nhất2
http://devs.forumvi.com/t1877-hoi-cach-luon-hien-thi-class-version-khi-truy-cap?showpost=p12237
  Bài viết hay nhất3

Mình thử xem sao thank add
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum