Tạo lời chào tự động cho mem mới vào trong PM

  Bài viết hay nhất1
Như trên ạ
  Bài viết hay nhất2
ACP >> Messages and e-mails > Private messages

  • Allow welcome private message : Enabled
  • Message subject : (Tiêu đề)
  • Welcome private message * : (Nội dung lời chào)
You cannot reply to topics in this forum