dấu --> trong js với nghĩa là gì?

  Bài viết hay nhất1
Cho em hỏi tí: Dấu --> trong js với nghĩa là gì? Có tồn tại những toán tử khác cùng loại với nó không?
Mấy bác bày em với!
  Bài viết hay nhất2
Chưa gặp --> trong js bao giờ.
  Bài viết hay nhất3
e cho chạy thử rồi, nhưng e thắc mắc xem có kiểu code nào cùng loại vs code ấy ko?
  Bài viết hay nhất4
Đưa code xem nào?
  Bài viết hay nhất5
cái này e tình cờ thấy trên trang hackerrank khi học C#, do fm mak hỏi C# thì ko đc hợp lý mà em nghĩ C# giống js nên viết lại thành đoạn code js:
Code:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x = 4;
while (x-->0){
document.getElementById("demo").innerHTML += x + " ";
}
</script>
</body>
</html>
Output:
Code:

3 2 1 0
  Bài viết hay nhất6

@kingofgame wrote:cái này e tình cờ thấy trên trang hackerrank khi học C#, do fm mak hỏi C# thì ko đc hợp lý mà em nghĩ C# giống js nên viết lại thành đoạn code js:
Code:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x = 4;
while (x-->0){
document.getElementById("demo").innerHTML += x + " ";
}
</script>
</body>
</html>
Output:
Code:

3 2 1 0

Lần sau hỏi trường hợp tương tự vầy thì đưa nguyên code, đỡ mất thời gian của nhau.
--> trong code này không phải là một ký hiệu mà là kết hợp toán tử số học -- và so sánh >.
Có thể viết lại là thế này: while ((x--)>0){
Hiểu đoạn code trên nghĩa là, mỗi khi x giảm một đơn vị và lớn hơn 0 thì chạy code bên dưới.

Có một quy tắc cần chú ý khi dùng loại toán tử này:

  • x-- sẽ giữ nguyên giá trị của x ngay tại lúc sử dụng.
  • --x sẽ giảm giá trị của x ngay tại lúc sử dụng.

Ví dụ:
Code:
var x = 0;
console.log(x--); // 0
console.log(x); // -1
Code:
var x = 0;
console.log(--x); // -1
console.log(x); // -1
Với trường hợp ++ cũng tương tự.

Áp dụng quy tắc trên, có thể viết lại code của bạn thành: while (--x>=0){
  Bài viết hay nhất7
Em cảm ơn !
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum