Vần đề về tag

  Bài viết hay nhất1
Hiện giờ em muốn tag thành viên vào trong bài, vậy tag sẽ như thế nào?
  Bài viết hay nhất2
Sửa trong: ACP - General - Messages & e-mail - Configuration - Allow usernames tags : All members
Xem thêm: http://help.forumotion.com/t137315-new-option-tag-member-on-your-forum
  Bài viết hay nhất3

@Boom ❤ wrote:Sửa trong: ACP - General - Messages & e-mail - Configuration - Allow usernames tags : All members
Xem thêm: http://help.forumotion.com/t137315-new-option-tag-member-on-your-forum

Vậy tên những bạn có dấu cách thì sao a
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có thói quen đọc hết bài viết nhỉ
- If you have a username with a space or special characters, you must add " " After the @ and at the end of the name
  Bài viết hay nhất5

@Jessejiyeon wrote:
@Boom ❤ wrote:Sửa trong: ACP - General - Messages & e-mail - Configuration - Allow usernames tags : All members
Xem thêm: http://help.forumotion.com/t137315-new-option-tag-member-on-your-forum

Vậy tên những bạn có dấu cách thì sao a
Thì dùng @"Tên có khoảng cách" như trong bài người ta có note lại đó.
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum