Xin hỏi về vấn đề Tag

  Bài viết hay nhất1
Chào mọi người , mình muốn hỏi về vấn đề tag cho bài viết , có nghĩa là khi mình đăng 1 bài viết nào đó sẽ tự động tag những cụm từ kiểu như keyword , hoặc giống như forum devs , nhưng mình muốn nó ở punbb , xin cám ơn
  Bài viết hay nhất2
Xem thử replaceText.
Kiểu hashtag của forum, thì mình chưa có hướng dẫn cụ thể. Bạn có thể xem cách dùng trong skin Bubcloud:

  1. posting_body : Dòng 254-263425-428.
  2. tags-select2.js : Sau khi build thì script này được gộp vào trong bubcloud.posting.js
  3. tags-view.js : Sau khi build thì script này được gộp vào trong bubcloud.topic.js trong viewtopic_body. Kiểm tra selector .post-entry tùy theo phiên bản diễn đàn.
You cannot reply to topics in this forum