Hỏi cách luôn hiển thị class version khi truy cập

  Bài viết hay nhất1
Mọi người cho mình hỏi muốn hiển thị class version khi truy cập thì làm sao ai cũng vậy hết mỗi khi truy cập là hiện class version ko cần chỉnh
  Bài viết hay nhất2
Mình không rõ class version là bạn đang nói đến mục nào?
  Bài viết hay nhất3
Classic Version phiên bản cho pc á
  Bài viết hay nhất4
Chỉ có phiên bản ModernBB mới có tùy chọn đó.
ACP >> Display >> Templates >> Mobile version > Mobile version configuration
Your forum redirects to: Classic version

Với phiên bản khác, bạn có thể tùy chỉnh như sau:
ACP >> Display >> Templates >> Mobile version > overall_header
Tìm {META} và thêm vào trước nó:
Code:
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://devs.forumvi.com/index.forum?mobile&redirect=/" />
<style>body{display:none;opacity:0;visibility:hidden}</style>
<script>location.href = 'http://devs.forumvi.com/index.forum?mobile&redirect=/';</script>
Thay devs.forumvi.com trong code trên bằng domain của forum bạn.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum