Cách chèn page facebook vào forum

  Bài viết hay nhất1
1. Cách chèn page facebook vào forum
2. Cách làm bảng chạy
3. Các mod có được tự đổi rank được không?
4. Cách chuyển xu cho một người?
5. Làm bảng cùng chuyên mục


Xin các ad hướng dẫn phiên bản phpBB2 hộ em
Arigatou!
  Bài viết hay nhất2
  1. Vào trang page plugin để lấy mã nhúng, rồi chèn vào khu vực cho phép HTML như Widget, Template, Generalities, ...
  2. Xem hướng dẫn về jQuery plugin Announcement.
  3. Chỉ Admin mới có quyền đổi rank (bao gồm admin chính và phụ). Bạn cũng có thể thêm một field tùy chỉnh trong profile, dùng nó như rank, medal. Như vậy thì mod sẽ có quyền chỉnh sửa nó. Xem tại: ACP >> Users & Group >> Users > Profiles
  4. Cách chuyển xu, nếu ý bạn là points thì vào: ACP >> Modules >> Points and reputation >> Points donation > Members. Gõ tên người dùng vào Find a username sau đó có thể thêm hoặc trừ points ở đây.
  5. Làm bảng cùng chuyên mục thì có vài mẫu hiện còn trong forum, bạn có thể tham khảo: Mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4
  Bài viết hay nhất3
Không được ad ơi
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum