Hỏi cách bỏ xác nhận email mỗi khi đăng ký

  Bài viết hay nhất1
Mọi người giúp với có cách nào bỏ bước xác nhận email mỗi khi đăng ký cho forum của mình ko
  Bài viết hay nhất2
Xem bài này, phần hướng dẫn Bước 1.
Còn code trong bài đó có chạy được không thì mình chưa kiểm tra lại, dùng được thì nhớ báo nhé Hỏi cách bỏ xác nhận email mỗi khi đăng ký  1f601 Nếu lỗi thì... kệ nó đi Hỏi cách bỏ xác nhận email mỗi khi đăng ký  1f602
  Bài viết hay nhất3

@Zzbaivong wrote:Xem bài này, phần hướng dẫn Bước 1.
Còn code trong bài đó có chạy được không thì mình chưa kiểm tra lại, dùng được thì nhớ báo nhé  Hỏi cách bỏ xác nhận email mỗi khi đăng ký  1f601  Nếu lỗi thì... kệ nó đi  Hỏi cách bỏ xác nhận email mỗi khi đăng ký  1f602

ACP >> Display >> Templates >> General >> overall_footer_begin sao forum của mình ko tìm thấy id <div id="pun-foot"> vậy ad
  Bài viết hay nhất4
Hướng dẫn đó dành cho phiên bản punbb. Nếu diễn đàn bạn phiên bản khác thì không thấy.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum