Em lỡ đổi tên Forum, bây giờ các thành viên chỉ đăng nhập, không đăng kí được, phải làm sao ạ?

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề.

Và nếu một thành viện có hai chức vụ thì làm rank như thế nào ạ
  Bài viết hay nhất2
Không đăng kí được, xem qua bài viết này còn về 1 người mang 2 ranks thì có lẽ không được
You cannot reply to topics in this forum