Cách làm nơ

  Bài viết hay nhất1
Cho em hỏi cách:
Làm nơ tác giả, admin...
Chèn code như thế nào ạ
Chỉ định một người làm mod của từng box

Arigatou!
  Bài viết hay nhất2
Làm nơ: Bạn vào ACP (trang quản lý của Admin), chọn Quản lý người dùng & quản lý nhóm > Cấp bậc > Quản lý cấp bậc > Thêm cấp bậc mới > Điền các thông tin vào > Phần hình cấp bậc, bạn có thể chọn hình mặc định hoặc bạn tự làm rồi dẫn link ảnh vào trong ô "Hình cấp bậc"
Chèn code: Bạn vào tab Display (cũng trong Bảng điều khiển của người Quản trị) > Kéo xuống, chọn ADVANCED, sau đó vào phần TEMPLATES > chọn nơi bạn chèn code vào
Chỉ định một người làm mod của từng box: Bạn vào Quản lý người dùng & quản lý nhóm > Quản lý người dùng > Xem thành viên > Click vào tên của người đó > chọn tab Permissions > Kéo xuống "Permissions" > Nó sẽ hiển thị ra những box mà bạn đã tạo, sau đó chỉ cần tick vào ô "Là người điều hành" > Bấm "Xác nhận" là xong nha bạn .
  Bài viết hay nhất3

@KTV2 wrote:Làm nơ: Bạn vào ACP (trang quản lý của Admin), chọn Quản lý người dùng & quản lý nhóm > Cấp bậc > Quản lý cấp bậc > Thêm cấp bậc mới > Điền các thông tin vào > Phần hình cấp bậc, bạn có thể chọn hình mặc định hoặc bạn tự làm rồi dẫn link ảnh vào trong ô "Hình cấp bậc"
Chèn code: Bạn vào tab Display (cũng trong Bảng điều khiển của người Quản trị) > Kéo xuống, chọn ADVANCED, sau đó vào phần TEMPLATES > chọn nơi bạn chèn code vào
Chỉ định một người làm mod của từng box: Bạn vào Quản lý người dùng & quản lý nhóm > Quản lý người dùng > Xem thành viên > Click vào tên của người đó > chọn tab Permissions > Kéo xuống "Permissions" > Nó sẽ hiển thị ra những box mà bạn đã tạo, sau đó chỉ cần tick vào ô "Là người điều hành" > Bấm "Xác nhận" là xong nha bạn .


Cách chuyển tiền ảo trong rum ntn ạ?
  Bài viết hay nhất4
Nếu bạn muốn chuyển tiền thì với 1 điều kiện là bạn phải là Admin (nếu như bạn không xài các loại code chuyển tiền). Bạn vào Bảng điều khiển của người Quản trị > Modules > Points and reputation > Points donation > Phần Members là gửi cho cá nhân (1 người) còn Quản lý nhóm là bạn gửi cho nhóm đó một số tiền, toàn bộ thành viên trong nhóm đó sẽ nhận được tiền .
  Bài viết hay nhất5

@KTV2 wrote:Nếu bạn muốn chuyển tiền thì với 1 điều kiện là bạn phải là Admin (nếu như bạn không xài các loại code chuyển tiền). Bạn vào Bảng điều khiển của người Quản trị > Modules > Points and reputation > Points donation > Phần Members là gửi cho cá nhân (1 người) còn Quản lý nhóm là bạn gửi cho nhóm đó một số tiền, toàn bộ thành viên trong nhóm đó sẽ nhận được tiền .

Nếu thành viên tự muốn chuyển tiền cho mình thì dùng cách nào ạ
cộng points cho từng thành viên được không vậy bạn
  Bài viết hay nhất6
Thành viên chuyển tiền cho thành viên thì bạn có thể search tại Devs "Hệ thống chuyển tiền" hay cái gì đó tương tự, vì mình chưa sử dụng chức năng đó.
Nếu như cộng point thì bạn có thể để dấu "+" trước số tiền mà bạn muốn cộng cho thành viên đó, không thì bạn nhập số chính xác vào luôn.
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum