làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom

  Bài viết hay nhất1
Forum của mình khi truy cập vào mình phải phóng to lên mới thấy rõ còn ko thì nó bự lắm mình muốn làm sao mà khi truy cập vào là nó vừa màn hình ko cần phóng to lên
  Bài viết hay nhất2
Forum bạn là gì?
  Bài viết hay nhất3
vnmod.666forum.com
  Bài viết hay nhất4
ACP >> Display >> Skins > Choose a theme
Nhấp vào tab Version và chọn ModernBB
  Bài viết hay nhất5

@Zzbaivong wrote:ACP >> Display >>  Skins > Choose a theme
Nhấp vào tab Version và chọn ModernBB
Quỷ Vóng bắt con người ta đổi luôn skin làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom 1f602
Dạo này chăm giúp mem dữ nha làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom 1f608
  Bài viết hay nhất6
Vẫn bự chà bá chắc để z lun
  Bài viết hay nhất7

@Zzbaivong wrote:ACP >> Display >>  Skins > Choose a theme
Nhấp vào tab Version và chọn ModernBB

vote cho câu trả lời đúng trọng tâm nhất :)))
  Bài viết hay nhất8

@the_dav wrote:
@Zzbaivong wrote:ACP >> Display >>  Skins > Choose a theme
Nhấp vào tab Version và chọn ModernBB

vote cho câu trả lời đúng trọng tâm nhất :)))

Chuyện, tao mà, gì chẳng chuẩn làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom 1f60e
  Bài viết hay nhất9

@Zzbaivong wrote:
@the_dav wrote:
@Zzbaivong wrote:ACP >> Display >>  Skins > Choose a theme
Nhấp vào tab Version và chọn ModernBB

vote cho câu trả lời đúng trọng tâm nhất :)))

Chuyện, tao mà, gì chẳng chuẩn làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom 1f60e

Hay lắm cha làm sao để khi vào forum là vừa màn hình ko cần zoom 1f389
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum