Hỏi về màu nick trog forum

  Bài viết hay nhất1
Mọi người cho mình hỏi mình muốn đổi màu nick của admin hoặc của member thì làm sao ạ mình mới làm nên ko biết
  Bài viết hay nhất2
ACP >> Users & Groups >> Group Administration
Nhấp vào nút Modify
Sau khi nhọn màu thì nhớ check vào mục Color Group Members
  Bài viết hay nhất3

@Zzbaivong wrote:ACP >> Users & Groups >> Group Administration
Nhấp vào nút Modify
Sau khi nhọn màu thì nhớ check vào mục Color Group Members

Mình làm riêng cho từng member mà ko cần trong group dc k bạn
  Bài viết hay nhất4
Không được, chỉ có thể phân theo nhóm.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum