% trong điều kiện n%2==1 nghĩa là gì vậy?

  Bài viết hay nhất1
Mấy bác giải thích cái điều kiện n%2==1 trong đoạn code sau giúp em với
Code:

if(n%2==1){
        
      }
      else{
        
      }
  Bài viết hay nhất2
Nó là phép chia lấy dư đấy. Chia cho 2 mà dư 1 tức là số lẻ.
You cannot reply to topics in this forum