Nào dẹp forum ?

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề :)))
  Bài viết hay nhất2
Ý thím là sao?

  Bài viết hay nhất3
mai
  Bài viết hay nhất4
Làm mình phải đăng nhập và bình luận để hóng =)))
  Bài viết hay nhất5
Tưởng con nào spam để vô ban mà hỏng có
  Bài viết hay nhất6
Nhìn cái tiêu đề giật mình, đăng nhập và hóng Kết quả hình như biết thêm một ad mới  hoặc là lâu quá không vào  Mà anh Vong cái chat box bị sao mà không vào được, sửa đi nè, lại đi gây war với lão Joe trên DNH
  Bài viết hay nhất7
Chatbox có làm sao đâu, F5 xem
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum