Nhạc nền forumvi

  Bài viết hay nhất1
Mình vừa lập forumvi punbb mới nhưng mình không có tí trình html hay javascript gì cả, mình chỉ biết copy/paste trong admin control panel thôi. Các bạn giúp mình chèn nhạc nền vào forumvi sao cho nó chạy xuyên suốt mà không bị reset khi sang mục khác được không ? Mình cảm ơn các bạn nhiều ^^!
  Bài viết hay nhất2
Embed vào overall_header (ACP\Display\Template) hoặc Homepage message (ACP\Display\Homepage\Generalities\)
You cannot reply to topics in this forum