Cần giúp đỡ Categories & Forum

  Bài viết hay nhất1

Cần giúp đỡ Categories & Forum 110
Cần giúp đỡ Categories & Forum 210

Vấn đề là nó không chia ra các Categories mà chỉ nằm trong Diễn Đàn :(.. Bác giúp e với e mới làm quen vs FM

  Bài viết hay nhất2
Bạn vào Display >> Structure and hierarchy >> Split categories on index >> Medium
  Bài viết hay nhất3

@traitimmauden wrote:Bạn vào Display >> Structure and hierarchy >> Split categories on index >> Medium

Cám ơn bác ạ
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum