Dùng javascript để Fixed menu khi lăn chuột lên?

  Bài viết hay nhất1
Bình thường khi vào 1 website ta hay thấy cái kiểu: Khi lăn chuột xuống đến một khoảng cách nào nó thanh menu nó sẽ chạy theo (position: fixed;) 
Giờ mình muốn khi lăn chuột lên, menu đó sẽ hiển thị
Mong mọi người chỉ giúp

Demo: 

Code:
https://trungduc.net/

Dùng javascript để Fixed menu khi lăn chuột lên? 2017-010
  Bài viết hay nhất2
Mn đi đâu hết rùi nhỉ :(
  Bài viết hay nhất3
Cái này trên mạng share đầy rồi tìm hiểu chi cho hại não !
  Bài viết hay nhất4

@loving9you wrote:Cái này trên mạng share đầy rồi tìm hiểu chi cho hại não !
Share đầy thì chia sẻ mình vs, cần lắm một đường link
Chứ bạn mất công reply mà không hề hỗ trợ mình đc chút nào có cảm thấy mất thời gian k?
  Bài viết hay nhất5

*** wrote:
@loving9you wrote:Cái này trên mạng share đầy rồi tìm hiểu chi cho hại não !
Share đầy thì chia sẻ mình vs, cần lắm một đường link
Chứ bạn mất công reply mà không hề hỗ trợ mình đc chút nào có cảm thấy mất thời gian k?

https://laptrinh.senviet.org/lap-trinh-web/headroom-js-lam-menu-an-hien-khi-scroll/
  Bài viết hay nhất6
Code:
https://www.google.com.vn/search?q=sticky+nav+menu+-+c%E1%BB%91+%C4%91%E1%BB%8Bnh+menu+khi+cu%E1%BB%99n+chu%E1%BB%99t+xu%E1%BB%91ng&oq=stick&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3.8583j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#pws=0&q=sticky+nav+menu+-+c%E1%BB%91+%C4%91%E1%BB%8Bnh+menu+khi+cu%E1%BB%99n+chu%E1%BB%99t+xu%E1%BB%91ng+forumotion&*

về cơ bản thì cross xuống với lên thì vẫn thế. sửa lại css cho phù hợp là được mà.
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum