các anh pro trong forum làm ơn giúp em được không ạ!

  Bài viết hay nhất1
hiện tại trong forum của em nó có 2 thanh quảng cáo
*quảng cáo trên thì nhỏ gọn
*quảng cáo bên dưới thì to bổ chả
em muốn làm mất cái thanh quảng cáo bên dưới thì làm như thế nào ạ. em xin cảm ơn rất nhiều
forum http://vnxz.forum.st
  Bài viết hay nhất2
Ẩn thì có nhiều cách, nhưng sẽ có nguy cơ bị xóa forum do vi phạm điều khoản của Forumotion.
Cách tốt nhất là trả tiền cho Forumotion để xóa quảng cáo.
Hoặc hướng dẫn thành viên dùng extension uBlock để ẩn một mình

Một số diễn đàn có thứ hạng cao sẽ có thêm tùy chọn ẩn quảng cáo cho Admin và Mod, kiểm tra trong ACP >> Forum > Configuration:

  Bài viết hay nhất3
cảm ơn anh nhiều
  Bài viết hay nhất4

@Zzbaivong wrote:Ẩn thì có nhiều cách, nhưng sẽ có nguy cơ bị xóa forum do vi phạm điều khoản của Forumotion.
Cách tốt nhất là trả tiền cho Forumotion để xóa quảng cáo.
Hoặc hướng dẫn thành viên dùng extension uBlock để ẩn một mình

Một số diễn đàn có thứ hạng cao sẽ có thêm tùy chọn ẩn quảng cáo cho Admin và Mod, kiểm tra trong ACP >> Forum > Configuration:

Ý là khoe forum có thứ hạng cao đây mà
  Bài viết hay nhất5

@Boom ❤ wrote:
@Zzbaivong wrote:Ẩn thì có nhiều cách, nhưng sẽ có nguy cơ bị xóa forum do vi phạm điều khoản của Forumotion.
Cách tốt nhất là trả tiền cho Forumotion để xóa quảng cáo.
Hoặc hướng dẫn thành viên dùng extension uBlock để ẩn một mình

Một số diễn đàn có thứ hạng cao sẽ có thêm tùy chọn ẩn quảng cáo cho Admin và Mod, kiểm tra trong ACP >> Forum > Configuration:

Ý là khoe forum có thứ hạng cao đây mà  

Ta đoán bừa đấy
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum