lỗi add trang chủ

  Bài viết hay nhất1
lỗi add trang chủ Asdada10

ai giúp mình với mình dù đã add link theo hướng dẫn nhưng nó vẫn báo là add thêm link
hôm trước code này còn chạy dc nhưng hôm nay lại báo là add thêm
  Bài viết hay nhất2
Bắt đầu từ ngày 17/01 đã bị vậy rồi, có thêm link dẫn đến forumvi cũng bị báo lỗi vậy thôi!
You cannot reply to topics in this forum