Làm js dễ đọc hơn

  Bài viết hay nhất1
Mấy bác cho em hỏi từ đoạn code js khó đọc làm như thế nào để nó ra hàng ra lỗi cho dễ đọc ( bug js )

VD:
Từ 1 đoạn code khó đọc
Code:
function move(){function e(){n>=100?clearInterval(a):(n++,t.style.width=n+"%")}var t=document.getElementById("myBar"),n=1,a=setInterval(e,10)}
Thành 1 đoạn code dễ đọc hơn
Code:
function move() {
    var elem = document.getElementById("myBar");
    var width = 1;
    var id = setInterval(frame, 10);
    function frame() {
        if (width >= 100) {
            clearInterval(id);
        } else {
            width++;
            elem.style.width = width + '%';
        }
    }
}
  Bài viết hay nhất2

@kingofgame wrote:Mấy bác cho em hỏi từ đoạn code js khó đọc làm như thế nào để nó ra hàng ra lỗi cho dễ đọc ( bug js )

VD:
Từ 1 đoạn code khó đọc
Code:
function move(){function e(){n>=100?clearInterval(a):(n++,t.style.width=n+"%")}var t=document.getElementById("myBar"),n=1,a=setInterval(e,10)}
Thành 1 đoạn code dễ đọc hơn
Code:
function move() {
    var elem = document.getElementById("myBar");
    var width = 1;
    var id = setInterval(frame, 10);
    function frame() {
        if (width >= 100) {
            clearInterval(id);
        } else {
            width++;
            elem.style.width = width + '%';
        }
    }
}

Dùng công cụ này http://jsbeautifier.org/
  Bài viết hay nhất3
Cảm ơn bác
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum