Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách

  Bài viết hay nhất1
Em không hiểu tại sao các Category của diễn đàn em lại bị dính thành 1 khối mà không tách ra thành từng cái riêng biệt
Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách ZK6snyF
Bác nào giúp em với
Demo: http://mineworld.forumvi.com/
Acc test: acctest MK: Acc123456
  Bài viết hay nhất2
ACP >> Display >> Homepage >> Structure and hierarchy

> Index packing
Split categories on index : Medium
> Hierarchy
Show avatars in the column "Last posts" : Yes
Sub-level links on index : Yes
Display forum moderators : No
  Bài viết hay nhất3
Cảm ơn bác  Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách 1f618
Tiện thể em hỏi luôn, mấy cái js chatbox, js icon cho các diễn đàn con bác bỏ đâu đấy để em copy về sửa  Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách 1f605  (nó không add được icon đuôi jpg)
  Bài viết hay nhất4

@kingofgame wrote:Cảm ơn bác  Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách 1f618
Tiện thể em hỏi luôn, mấy cái js chatbox, js icon cho các diễn đàn con bác bỏ đâu đấy để em copy về sửa  Các Category (em ko biết nghĩa) không phân tách 1f605  (nó không add được icon đuôi jpg)
https://github.com/baivong/bubcloud/blob/master/src/assets/scripts/index/chatbox.js
https://github.com/baivong/bubcloud/blob/master/src/assets/less/slices/pages/board.less#L169-L190
https://github.com/baivong/bubcloud/tree/master/src/assets/images/icons
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum