Cách phân chia Category?

  Bài viết hay nhất1
Đây là cách mình phân chia trong ACP.

Cách phân chia Category? BnQBLL4

Còn đây là khi vào diễn đàn:

Cách phân chia Category? XoOeBAU

Đây là cách mình muốn chia, có Category bao các Forum. Mình làm mãi không được, làm sao để nó hiện Category nhỉ?

Cách phân chia Category? JQQKvtK

-----------------------------------

Ngoài lề

Cách phân chia Category? XhxBOSJ

Cho mình xin code phần dưới cùng màu đen: "Bây giờ là... Trời..." với.
  Bài viết hay nhất2
Về phần category :
Bạn vào : APC >> Display >> Rồi nó hiện cái bảng như (Hình 1) >> Chọn Index Packing >> Chọn Medium như (Hình 2)

(Hình 1) : Cách phân chia Category? Untitl10

(Hình 2 ) : Cách phân chia Category? Untitl11

Ok rồi bạn nhấn Submit ( Chấp nhận ) 
You cannot reply to topics in this forum