Cách phân chia Category?

  Bài viết hay nhất1
Đây là cách mình phân chia trong ACP.Còn đây là khi vào diễn đàn:Đây là cách mình muốn chia, có Category bao các Forum. Mình làm mãi không được, làm sao để nó hiện Category nhỉ?-----------------------------------

Ngoài lềCho mình xin code phần dưới cùng màu đen: "Bây giờ là... Trời..." với.
  Bài viết hay nhất2
Về phần category :
Bạn vào : APC >> Display >> Rồi nó hiện cái bảng như (Hình 1) >> Chọn Index Packing >> Chọn Medium như (Hình 2)

(Hình 1) : 

(Hình 2 ) : 

Ok rồi bạn nhấn Submit ( Chấp nhận ) 
You cannot reply to topics in this forum