Đặt mặc định chữ ký

  Bài viết hay nhất1
Có cách nào đặt mặc định chữ ký forum ko các bạn đặc biệt khi người ta đăng ký là có chữ ký luôn
  Bài viết hay nhất2
vafo viewtopic_body tìm
Code:
{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
thay
Code:
{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
thành
Code:
<div class="signature"><br><br>
    <div align="center"><span style="font-size: 17px; line-height: normal">[size=24]<strong><font color="#cccc00">Hãy&nbsp;</font><font color="#ffa500">nhấn&nbsp;</font><font color="#ff6633">nút</font>&nbsp;<font color="#ff0000">Thank</font>&nbsp;<font color="#0000ff">nếu&nbsp;</font><font color="#66ccff">thấy&nbsp;</font><font color="#ff00ff">bài viết&nbsp;</font><font color="#00ff00">hữu ích</font><br></strong></span>[/size]</div>
    <div align="center"><span style="font-size: 17px; line-height: normal"><font color="#800080">[size=18]Bộ sưu tập cực khủng</font></span>[/size]</div>
    <div align="center"><span style="font-size: 17px; line-height: normal">[size=16]<font color="#008000">Game Offline PC</font>&nbsp;||&nbsp;<font color="#ff3333">Driver Offline All Main</font>&nbsp;||&nbsp;<font color="#0000ff">Phần mềm thông dụng</font><br><font color="#ff00ff">Ebook học Photoshop</font>&nbsp;||&nbsp;G<font color="#ff8c00">iáo trình SSDG trọn bộ</font></span>[/size]</div>
    <div align="center">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
</div>
là bạn code chữ ký mặc định rồi đó , bạn tự sữa cho hợp với forum bạn nhé
You cannot reply to topics in this forum