[Hỏi đáp] Showpost

  Bài viết hay nhất1
Em thấy devs có kiểu link rất hay , sau link có kèm thêm ?showpost=p.... , hiện ra duy nhất 1 bài trả lời mà thôi, không biết devs có share code đó không ạ?  


Tags: #punbb
  Bài viết hay nhất2
Làm chức năng này phải dựa vào cấu trúc diễn đàn nên mình chỉ nói nguyên tắc hoạt động thôi, không hướng dẫn chi tiết được.

Đầu tiên là thêm một truy vấn (parameter) giả, trong trường hợp này là showpost, với giá trị là id của bài viết đó.
Trong Forumotion có sẵn một hàm đọc parameter là GetParam(key). Ví dụ: GetParam('showpost').
Sau đó dựa vào kết quả lấy được mà thực hiện ẩn tất cả bài viết cùng các thành phần phụ khác, chỉ hiện bài viết có id tương ứng.

Dưới dây là code mẫu, không đảm bảo sẽ hoạt động với tất cả diễn đàn:
Code:
(function($){

    var postId = GetParam('showpost');
    if (postId === null) return;

    var $post = $('#' + postId);
    if (!$post.length) return;

    $('.post').hide();
    $post.show();

})(jQuery);
  Bài viết hay nhất3
thế này được không baivong
Code:
<script type="text/javascript">document.write('<style>div[href*="?showpost="] span[href*="?showpost="]{display:none} div[href*="?showpost="] span[href*="' + location.search + '"]{display:inline-block;width:100%}</style>')</script>

Code:
<a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" style="color:#FFF">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
  Bài viết hay nhất4

@nguoidaukho_qn wrote:thế này được không baivong
Code:
<script type="text/javascript">document.write('<style>div[href*="?showpost="] span[href*="?showpost="]{display:none} div[href*="?showpost="] span[href*="' + location.search + '"]{display:inline-block;width:100%}</style>')</script>

Code:
<a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" style="color:#FFF">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
Chạy được thì cứ sài đi, kiểu showpost mà dùng document.write ngày trước thấy mỗi @phutu01 làm.  
  Bài viết hay nhất5
em thấy mấy anh chỉ và có chèn vào hết nhưng em hổng có làm được, ngu đặc luôn  
  Bài viết hay nhất6

@Zzbaivong wrote:
@nguoidaukho_qn wrote:thế này được không baivong
Code:
<script type="text/javascript">document.write('<style>div[href*="?showpost="] span[href*="?showpost="]{display:none} div[href*="?showpost="] span[href*="' + location.search + '"]{display:inline-block;width:100%}</style>')</script>

Code:
<a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" style="color:#FFF">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
Chạy được thì cứ sài đi, kiểu showpost mà dùng document.write ngày trước thấy mỗi @phutu01 làm.  
chính xác lấy trộm của phutu đó :)
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum