[Hỏi đáp] Khung chọn tiền tố trong posting_body không còn hiệu lực nữa

  Bài viết hay nhất1
Khi sáng mình vào thì vẫn còn, không hiểu sao tối nay vào lại thì không thấy khung chọn tiền tố đâu nữa mặc dù mình không chỉnh sửa gì trong posting_body cả.

Đây là đoạn code mà mình đang sử dụng:

Code:
var prefixes = ["NEWS","PIC","VIDEO","BXH","GÓC ẨM THỰC","TÌM HIỂU NHẬT BẢN","GAME OFFLINE","VISUAL NOVEL","OST","AMV","VOCALOID","REVIEW","COSPLAY","SHARE","HPBD","VOTE","TRUYỆN NGẮN","NEKO CAFE","BASKET"]; //danh sách các prefix
var _pm = false; //true: cho phép dùng prefix khi gửi tin nhắn
/*!
 * Topic prefixes - Copyright © 2011 by Viet K - chinhphuc.info
 * Fix by Zzbaivong - devs.forumvi.com
 */
$(function() {
   var chk = true;
   if (_pm) chk = /\privmsg/.test(location.href);
   if (/\/post/.test(location.href) || chk) {
      var $select = $("<select>", {
         id: "prefix",
         style: "margin-top: 2px; margin-right:5px; height: 21px",
         size: 1,
         html: '<option value="">Mặc định (bỏ trống)</option>'
      });
      $.each(prefixes, function(i, val) {
         $("<option>", {
            value: val,
            text: val
         }).appendTo($select);
      });
      var $subject = $("input[name='subject']");
      $select.insertBefore("select[name='topic_color']");
      $subject.width($subject.width() - $select.width() - 5);
      var testPrefix = new RegExp("^\\[(" + prefixes.join("|") + ")\\]");
      var title = $subject.val();
      if (testPrefix.test(title)) {
         var prefix = title.match(/^\[([^\[\]]+)\]\s*(.*)/);
         $select.find("option[value='" + prefix[1] + "']").attr("selected", true);
         console.log($select.find("option[value='" + prefix[1] + "']"));
         $subject.val(prefix[2]);
      }
      $("input[name='post']").click(function() {
         if ($subject.val().trim() !== "" && $select.val() !== "") $subject.val("[" + $select.val() + "] " + $subject.val())
      });
   }
});

Demo: http://www.congdongotakuviet.com/

Nick test: Zzbaivong / Pass: baivong123

Mong được giúp đỡ. Cảm ơn vì đã ghé thăm topic.
  Bài viết hay nhất2
Lỗi js ở phần overall-header rồi. Nó làm ảnh hưởng đến cái js của baivong.

Vào overall-header tìm đoạn này

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function());//]]></script>

Nó nằm ở trước
Code:
<div class="navbar1" style="display: none;">
của bạn đó. Xóa nó đi. Nếu còn lỗi kiểm tra sau.
  Bài viết hay nhất3

@markai30 wrote:Lỗi js ở phần overall-header rồi. Nó làm ảnh hưởng đến cái js của baivong.

Vào overall-header tìm đoạn này

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function());//]]></script>

Nó nằm ở trước
Code:
<div class="navbar1" style="display: none;">
của bạn đó. Xóa nó đi. Nếu còn lỗi kiểm tra sau.
Cảm ơn bạn, mình đã xóa nhưng nó vẫn chưa hiện. :D
  Bài viết hay nhất4
@anhdaodaica1 wrote:
@markai30 wrote:Lỗi js ở phần overall-header rồi. Nó làm ảnh hưởng đến cái js của baivong.

Vào overall-header tìm đoạn này

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function());//]]></script>

Nó nằm ở trước
Code:
<div class="navbar1" style="display: none;">
của bạn đó. Xóa nó đi. Nếu còn lỗi kiểm tra sau.
Cảm ơn bạn, mình đã xóa nhưng nó vẫn chưa hiện. :D

Bây giờ tạm thời mình chỉ view source của bạn vào theo dõi console thì thấy phần .tooltipster của fm dùng để lấy dữ liệu thành viên khi rê chuột vào tag name của thành viên nó chưa load kịp do đó nó bị lỗi. Giờ bạn thử tắt nó xem coi còn lỗi không rồi tính tiếp nhé.

Vào acp - > QLTT -> Messages and e-mails -> Activate the preview of profiles on the tag usernames : -> chọn no
  Bài viết hay nhất5
Cách ly nó ra xem sao.

Code:
;(function($) {
    var prefixes = ["NEWS", "PIC", "VIDEO", "BXH", "GÓC ẨM THỰC", "TÌM HIỂU NHẬT BẢN", "GAME OFFLINE", "VISUAL NOVEL", "OST", "AMV", "VOCALOID", "REVIEW", "COSPLAY", "SHARE", "HPBD", "VOTE", "TRUYỆN NGẮN", "NEKO CAFE", "BASKET"]; //danh sách các prefix
    var _pm = false; //true: cho phép dùng prefix khi gửi tin nhắn
    /*!
     * Topic prefixes - Copyright © 2011 by Viet K - chinhphuc.info
     * Fix by Zzbaivong - devs.forumvi.com
     */
    $(function() {
        var chk = true;
        if (_pm) chk = /\privmsg/.test(location.href);
        if (/\/post/.test(location.href) || chk) {
            var $select = $("<select>", {
                id: "prefix",
                style: "margin-top: 2px; margin-right:5px; height: 21px",
                size: 1,
                html: '<option value="">Mặc định (bỏ trống)</option>'
            });
            $.each(prefixes, function(i, val) {
                $("<option>", {
                    value: val,
                    text: val
                }).appendTo($select);
            });
            var $subject = $("input[name='subject']");
            $select.insertBefore("select[name='topic_color']");
            $subject.width($subject.width() - $select.width() - 5);
            var testPrefix = new RegExp("^\\[(" + prefixes.join("|") + ")\\]");
            var title = $subject.val();
            if (testPrefix.test(title)) {
                var prefix = title.match(/^\[([^\[\]]+)\]\s*(.*)/);
                $select.find("option[value='" + prefix[1] + "']").attr("selected", true);
                $subject.val(prefix[2]);
            }
            $("input[name='post']").click(function() {
                if ($subject.val().trim() !== "" && $select.val() !== "") $subject.val("[" + $select.val() + "] " + $subject.val())
            });
        }
    });
})(jQuery);
  Bài viết hay nhất6
@markai30: đúng rồi, sau khi mình thiết lập mục này thì khung tiền tố không hiển thị được nữa. mình tắt thì nó hiển thị lên lại rồi. cảm ơn nhé.
@Zzbaivong: cả 2 đoạn js đều bị lỗi với chức năng tag tên thành viên nên khung này nó ko hiện lên ông ơi. chắc ko đc dùng đến chức năng này quá :( dù sao cũng tk ông vì đã sửa giúp đoạn code nhé :D
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum