[Hỏi đáp] Nút thông báo và đóng mở trên thanh Nav

  Bài viết hay nhất1
Có ai giúp mình làm thêm nút có chức năng thông báo và mục chọn các thông tin cá nhân  ,  và nút đóng mở cho thanh nav giống với thanh toolbar của forumotion không ?

Hiện tại đang rất cần nên mọi người giúp với !

Demo : www.hienmau.net

Nick ID : 0907654321
Pass : 0909999999
  Bài viết hay nhất2
Thanh đóng mở
Thêm vào topsightmenu
Code:
<div id="toolbarbtn"  style="
-moz-border-radius: 2px;
    -webkit-border-radius: 2px;
    background: #4B669F;
    border-radius: 2px;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    padding: 10px;
    position: fixed;
    right: 15%;
    top: 3px;
"><i class="fa fa-arrow-up" aria-hidden="true"></i></div>
Thêm sau topmenu
Code:

<div id="toolbarbtn1"  style="
display:none;
-moz-border-radius: 2px;
    -webkit-border-radius: 2px;
    background: #4B669F;
    border-radius: 2px;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    padding: 10px;
    position: fixed;
    right: 15%;
    top: 3px;
"><i class="fa fa-arrow-down" aria-hidden="true"></i></div>
<script>$(document).ready(function(){
    $("#toolbarbtn").click(function(){
        $("#topmenu").slideUp("slow");
 $("#toolbarbtn1").slideDown("slow");
    });
$("#toolbarbtn1").click(function(){
        $("#topmenu").slideDown("slow");
 $("#toolbarbtn1").slideUp("slow");
    });
});</script>

Có gì sai đừng ném đá, còn mấy cái khác từ từ nhé
  Bài viết hay nhất3
TÙY CHỈNH CÁ NHÂN :

Demo : https://jsfiddle.net/e67zcz0c/1/
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum