[Hỏi đáp] Đóng khung quảng cáo (invision)

  Bài viết hay nhất1
Hỏi : Tình hình là quảng cáo forum em nó bị như thế này :


Vậy nên em muốn hỏi ràng có code nào có thể thu nhỏ quảng cáo hoặc đóng khung nó lại cho nó khỏi bị chèn không ạ ? Xin chân thành cảm ơn .


Demo : Forum hơi xấu 
  Bài viết hay nhất2
@trandangduat wrote:Hỏi : Tình hình là quảng cáo forum em nó bị như thế này :


Vậy nên em muốn hỏi ràng có code nào có thể thu nhỏ quảng cáo hoặc đóng khung nó lại cho nó khỏi bị chèn không ạ ? Xin chân thành cảm ơn .


Demo : Forum hơi xấu 


Lâu lâu forumotion nó bị vậy chút là hết à , lúc trước còn bị tình trạng đăng nhập vô nó tự chuyển qua trang alibaba rồi thời gian ngắn từ từ nó cũng hết .
  Bài viết hay nhất3
Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?
  Bài viết hay nhất4
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .
  Bài viết hay nhất5

@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó
  Bài viết hay nhất6

@trandangduat wrote:
@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó

Đâu cần thiết đến vậy đâu bạn nên tập trung cho vấn đề khác thì tốt hơn , đây là trang Devs cộng đồng hỗ trợ forumotion thì làm gì có ai dám công khai giúp bạn dùng mã để can thiệp vào quảng cáo .
  Bài viết hay nhất7

@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:
@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó

Đâu cần thiết đến vậy đâu bạn nên tập trung cho vấn đề khác thì tốt hơn , đây là trang Devs cộng đồng hỗ trợ forumotion thì làm gì có ai dám công khai giúp bạn dùng mã để can thiệp vào quảng cáo .
 Thanks bn nhé , tick bạn 1 phát nè
Mod khóa bài dùm
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum