[Hỏi đáp] Đóng khung quảng cáo (invision)

  Bài viết hay nhất1
Hỏi : Tình hình là quảng cáo forum em nó bị như thế này :[Hỏi đáp] Đóng khung quảng cáo (invision) WA6a7zP


Vậy nên em muốn hỏi ràng có code nào có thể thu nhỏ quảng cáo hoặc đóng khung nó lại cho nó khỏi bị chèn không ạ ? Xin chân thành cảm ơn .


Demo : Forum hơi xấu 
  Bài viết hay nhất2
@trandangduat wrote:Hỏi : Tình hình là quảng cáo forum em nó bị như thế này :[Hỏi đáp] Đóng khung quảng cáo (invision) WA6a7zP


Vậy nên em muốn hỏi ràng có code nào có thể thu nhỏ quảng cáo hoặc đóng khung nó lại cho nó khỏi bị chèn không ạ ? Xin chân thành cảm ơn .


Demo : Forum hơi xấu 


Lâu lâu forumotion nó bị vậy chút là hết à , lúc trước còn bị tình trạng đăng nhập vô nó tự chuyển qua trang alibaba rồi thời gian ngắn từ từ nó cũng hết .
  Bài viết hay nhất3
Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?
  Bài viết hay nhất4
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .
  Bài viết hay nhất5

@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó
  Bài viết hay nhất6

@trandangduat wrote:
@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó

Đâu cần thiết đến vậy đâu bạn nên tập trung cho vấn đề khác thì tốt hơn , đây là trang Devs cộng đồng hỗ trợ forumotion thì làm gì có ai dám công khai giúp bạn dùng mã để can thiệp vào quảng cáo .
  Bài viết hay nhất7

@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:
@loving9you wrote:
@trandangduat wrote:Vậy có thể đóng khung nó được không vậy ?

Được , nhưng nó thể gây ra vài vấn đề khi quảng cáo trở lại dạng ngang bình thường hoặc gặp trường hợp khác , với lại không ai khuyến khích hay hướng dẫn bạn vấn đề này đâu .

Cầu xin bạn đó

Đâu cần thiết đến vậy đâu bạn nên tập trung cho vấn đề khác thì tốt hơn , đây là trang Devs cộng đồng hỗ trợ forumotion thì làm gì có ai dám công khai giúp bạn dùng mã để can thiệp vào quảng cáo .
 Thanks bn nhé , tick bạn 1 phát nè
Mod khóa bài dùm
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum