[Hỏi đáp] Button "Khóa" trong topic

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề , mình muốn làm 1 cái nút "Khóa" cho topic bị khóa thay cho 2 nút "Trả lời bài viết" và "Tạo chủ đề mới"
  Bài viết hay nhất2
Đợi mãi chẳng có ai reply
  Bài viết hay nhất3
Dùng css nhé. Vào viewtopic_body tìm 

Code:
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <!-- END switch_user_authpost -->

      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->


Thay lại thành

Code:
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a check="{L_POST_REPLY_TOPIC}" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->

      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <!-- END switch_user_authpost -->

Thêm css

Code:
.buttons a[check*="khóa"] + a[href$="newtopic"] {display: none}Ở trong view có 2 dòng giống vậy cho nên thay cả 2 cái nhé. Lưu ý đây là lấy từ view gốc, do đó nếu bạn chỉnh sửa view có thể nó sẽ không hoạt động.
  Bài viết hay nhất4

@markai30 wrote:Dùng css nhé. Vào viewtopic_body tìm 

Code:
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 <!-- END switch_user_authpost -->

 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->


Thay lại thành

Code:
 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a check="{L_POST_REPLY_TOPIC}" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->

 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 <!-- END switch_user_authpost -->

Thêm css

Code:
.buttons a[check*="khóa"] + a[href$="newtopic"] {display: none}Ở trong view có 2 dòng giống vậy cho nên thay cả 2 cái nhé. Lưu ý đây là lấy từ view gốc, do đó nếu bạn chỉnh sửa view có thể nó sẽ không hoạt động.

Ngại gì ko click !
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum