[Hỏi đáp] xin code khung reply ở viewcomments_body

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
Chỉ cần thêm cái này vào chỗ vạn muốn
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
Nếu bạn muốn có một reply sau cái no comment thì bỏ cái này sau
Code:
<a name="bottomtitle"></a></div>
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4

@Behuy1993 wrote:
@kingofgame wrote:Chỉ cần thêm cái này vào chỗ vạn muốn
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
Nếu bạn muốn có một reply sau cái no comment thì bỏ cái này sau
Code:
<a name="bottomtitle"></a></div>

ok dc rùi anh , mà sao nó dài lấn sang qua tới bên kia lun z anh

[Hỏi đáp] xin code khung reply ở viewcomments_body Untitl11

Thêm vào css :
Code:
.sceditor-container.ltr.sourceMode {
    width: 81%!important;
}
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum