[Hỏi đáp] Liên kết ngoài nhảy tab mới đối với thành viền, còn khách thì không

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề cho em hỏi không biết lỗi gì mà thành viên click vào link vẫn nhảy tab mới bình thường (có target="_blank")
Còn khi log out, tức là khách thì click vào nó vào thẳng luôn, ko nhảy tab mới gì cả, có ai biết fix lỗi này xin chỉ giáo :(
  Bài viết hay nhất2
Mình xem code thì nó hiện 1 thẻ class lạ ở link khi hiện thị với khách:
Code:
<a class="vglnk" href="http://www.fshare.vn/file/4WZWCMV9DUUH" rel="nofollow"><span>http</span><span>://</span><span>www</span><span>.</span><span>fshare</span><span>.</span><span>vn</span><span>/</span><span>file</span><span>/</span><span>4WZWCMV9DUUH</span></a>
Ai biết khắc phục giúp mình với

You cannot reply to topics in this forum