[Hỏi đáp] Hiện comment facebook dưới bài viết đầu tiên

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn hiện comment facebook dưới bài viết đầu tiên (#1) nhưng không dùng iframe mà dùng thẻ div để tùy biến height theo số comment hiện ra. Mình có dùng đoạn code sau

Code:
<script type="text/javascript">$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f=92",type: "GET",dataType: "html",success: function (a) {$(".post:first").after('<div class="cmtblog4 fb-comments fb_iframe_widget" data-href="http://www.congdongotakuviet.com/t17034-topic" data-numposts="20" data-width="100%" data-colorscheme="light" style="display: block;" fb-xfbml-state="rendered"></div><div class="cugchuyenmuc"><div class="cungchuyenmucname"><i class="fa fa-star-o" aria-hidden="true"></i>Topic cùng chuyên mục:</div><ul id="cungchuyenmuc" style="overflow: hidden; max-height: 225px; margin-top: -3px;"><div style="height:1px;border-bottom: 0px dashed #ababab;margin:0px 0px 5px -30px;display:none; width: 120%;"></div></ul></div>');$(a).find("item:lt(21)").each(function () {$("#cungchuyenmuc div").before('<li><span><a href="' + $(this).find("guid").html() + '">' + $(this).find("title").html() + "</a></span></li>")})},error: function (a) {console.error(a)}});$('.pun div[style="background-color:#ffffff;"] .post-entry').before('')});</script>

Nhưng nếu dùng đoạn này thì lúc nó hiện lúc thì ko. Ai giúp phần này giúp mình với :D
You cannot reply to topics in this forum